XM Textiles zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i zapewnienia środków bezpieczeństwa organizacyjnego i technicznego temu służących.

 

XM Textiles Ogólna polityka prywatności

XM Textiles zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i zapewnienia środków bezpieczeństwa organizacyjnego i technicznego w celu ochrony danych osobowych podczas zakupów w XM Textiles, odbierania biuletynów informacyjnych lub po prostu przeglądania strony internetowej XM Textiles.

Ta ogólna polityka prywatności XM Textiles jest korporacyjną wytyczną dotyczącą standardów ochrony danych stosowanych w XM Textiles Group i ma na celu spełnienie wymagań prawnych dotyczących ochrony danych. Wszystkie firmy należące do XM Textiles Group są związane tymi przepisami w odniesieniu do wykorzystania danych osobowych należących do klientów, konsumentów końcowych i dostawców.

Korzystając ze strony internetowej XM Textiles lub kupując towary XM Textiles, wyrażasz zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez XM Textiles, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

 

Dane osobowe i cele ich przetwarzania

XM Textiles jest dostawcą tkanin. Podmiotem w XM Textiles, z którym się kontaktujesz, jest kontroler danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych o Tobie w ramach świadczenia usług dla Ciebie lub w związku z Twoimi kontaktami z XM Textiles.

XM Textiles gromadzi dane osobowe o Tobie jako kliencie, na przykład dane do przesyłki takie jak imię, nazwisko, tytuł, firma, numer telefonu, adres pocztowy lub adres e-mail.

XM Textiles nie wymaga tych informacji przy uzyskiwaniu dostępu do dowolnej części strony internetowej, która jest publicznie dostępna.

Niezależnie od celu kontaktu, zalecamy, abyś nie ujawniał nam wrażliwych danych osobowych, takich jak pochodzenie rasowe lub etniczne, religia, przynależność do związków zawodowych, orientacja seksualna, zdrowie, dane genetyczne lub biometryczne itp.Twoje dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celu wypełnienia umów z XM Textiles oraz w celu podjęcia kroków mających na celu realizację lub pomoc w Twoich zamówieniach (np. podczas wypełniania formularza kontaktowego w ramach rejestracji lub odpowiedzi na ankietę).

 

Ujawnianie danych stronom trzecim

Ogólnie rzecz biorąc, XM Textiles nie udostępnia informacji żadnym stronom trzecim.
W pewnych okolicznościach może być jednak konieczne, aby XM Textiles przesłała lub udostępniła dane trzeciej stronie. Takie okoliczności mogą obejmować przekazanie danych niezbędnych dla XM Textiles w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa XM Textiles.
Na Twoje życzenie firma XM Textiles może podać tożsamość takich stron trzecich.

 

Twoje prawa jako osoby fizycznej

Masz prawo do:
• Korekty danych osobowych  lub ich skasowania, jeśli są nieprawidłowe.
• Bycia informowanym o Twoich danych osobowych przetwarzanych przez XM Textiles.
• Zabronienia przetwarzania twoich danych osobowych.
Każda zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych udzielona w trakcie procesu może zostać w dowolnym momencie wycofana. Po prostu skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych poniżej.

 

Kontakt z nami w sprawie prywatności

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub Twoich praw z tym związanych, skontaktuj się z nami:
XM Textiles Europe

Dariaus ir Gireno ul. 42A

Biuro 510
Wilno LT – 02189
Litwa
Numer telefonu: +370 (347) 20299
Adres e-mail: [email protected]

Składanie skarg

Jeśli chcesz złożyć skargę lub zgłosić niezgodne z prawem przetwarzanie swoich danych osobowych napisz do nas e-mail na adres: [email protected]