Trudnopalna tkanina VOLCANO – aktualizacja certyfikatu EN 61482-1-1

W styczniu 2019 r. AITEX Lab (Hiszpania) przetestował i wydał certyfikat zgodności  z normą EN (IEC) 61482-1-1 (łuk elektryczny) trudnopalnej tkaniny VOLCANO.

EN (IEC) 61482-1-1 jest standardem bezpieczeństwa dla odzieży ochronnej przed zagrożeniami termicznymi łuku elektrycznego. Tkanina Volcano została przetestowana metodą 1 (Określenie parametrów łuku (ATPV lub EBT50) dla materiałów trudnopalnych na ubrania). Przy tej redakcji normy pojawia się wartość ELIM (Wartość Granicznej Energii) zdefiniowana jako „wartość liczbowa energii padającej właściwa dla wyrobu (materiału lub odzieży), poniżej której wszystkie reakcje produktu znajdują się poniżej krzywej Stoll”.

ATPV jest wartością (w kaloriach / cm2), która daje 50% ochrony przed oparzeniem drugiego stopnia. Im wyższa wartość, tym lepsza ochrona. Tkanina / odzież powinna mieć minimalną wartość ATPV 4 cal / cm² zgodnie z tym standardem.

Metoda testowa „Open Arc” jest identyczna z oryginalną północnoamerykańską metodą pomiaru wartości termicznej łuku (ATPV) zgodnie z ASTM F1959.

Volcano to innowacyjna trudnopalna tkanina wykonana z mieszanki bawełny i nylonu. Jest wyjątkowo trwała i odporna na rozdarcie. Trwałość ta pozwala znacząco zwiększyć żywotność odzieży trudnopalnej.

Właściwości ochronne przed chemikaliami potwierdzone są certyfikatem ISO 13034. VOLCANO to doskonały wybór na trudnopalne ubrania dla pracowników firm naftowych i gazowych, pracujących w ciepłym lub gorącym klimacie.

Test ekspozycji na łuk elektryczny: określenie parametru łuku (ATPV lub EBT50) tkanin trudnopalnych na odzież (IEC 61482-1-1: 2009, test panelowy (Metoda A)

Program testowy obejmuje co najmniej dwadzieścia indywidualnych prób łukowych. Dla każdej próby zarejestrowano następujące dane testowe:

– Warunki elektryczne ekspozycji łuku: liczba prób łuku, prąd łuku RMS, szczytowy prąd łuku, napięcie łuku, czas trwania łuku, energia rozpraszana w łuku, wykresy prądu łuku i napięcia łuku.

– Reakcja na wzrost temperatury z dwóch czujników monitorujących dla każdego panelu w każdej próbie, wykres średnich pomiarów z dwóch czujników monitora.

– Zdjęcia po ekspozycji na łuk.

Podstawowe dane i wyniki testów są przedstawione w następujący sposób:

– Ocena łuku: Wartość ATPV lub EBT50 (lub obie wartości) oraz wykresy prawdopodobieństwa oparzenia (ATPV) lub prawdopodobieństwa przepalenia (EBT50) (lub oba wykresy).

– Odległość od linii środkowej łuku do powierzchni panelu. Ocena subiektywna.

– Zdjęcia po ekspozycji na łuk.

– Wartość prawdopodobieństwa zapłonu (jeśli została określona podczas testowania).

Wyniki testów tkaniny VOLCANO (po 5 cyklach mycia w temperaturze 60°C)

  • PARAMETR ŁUKU ATPV -12,0 cal / cm2