Trudnopalna tkanina Poseidon-300 – odnowienie certyfikatu zgodności z normą EN 1149

W lutym 2019 trudnopalna, bawełniano-poliestrowa tkanina Poseidon-300 została pomyślnie przetestowana i ponownie uzyskała certyfikat EN 1149-5 (Odzież ochronna. Właściwości elektrostatyczne).

Norma EN 1149-5 jest europejską normą dla odzieży, która zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym w atmosferze zagrożenia wybuchem, np. w rafineriach ropy naftowej.
Jest ona częścią serii norm dotyczących metod testowania i wymagań dotyczących właściwości elektrostatycznych odzieży ochronnej.
EN 1143-3 jest metodą testową, która wykorzystuje ładowanie indukcyjne do oceny szybkości rozładowania tkaniny, tj. utraty ładunku elektrostatycznego przez powietrze. Zgodnie z normą EN 1149-5 przy badaniu metodą EN 1149-3 czas zaniku ładunku powinien być nie większy niż 4 sekundy.
Testy przeprowadzono w niezależnym międzynarodowym laboratorium AITEX (Hiszpania).

Poseidon 300 to doskonałej jakości mieszanka poliestrowo-bawełniana o wysokiej zawartości bawełny, ulepszona przez dodanie przędzy antystatycznej. Została opracowana dla pracowników przemysłu naftowego i gazowego. Doskonale nadaje się zarówno na kurtki, spodnie, jak i na uniformy pracowników rurociągów naftowych i gazociągów.
Poseidon 300 przeszedł pomyślnie test:

ZANIK ŁADUNKU (EN 1149-3: 2004 – po 5 cyklach prania w 40C, ISO 6330: 2012, Suszenie bębnowe, F) – rezultat – spełnia NORMĘ
Zgodnie z normą EN 1149-5: 2008 przy użyciu metody ładowania indukcyjnego (EN 1149-3: 2004) wymagania są następujące:
Czas połowicznego zaniku t50 <4 s, Współczynnik ekranowania S> 0,2
Podczas testów Poseidon-300 uzyskał następujące wyniki:

  • S = 0,50 – Współczynnik ekranowania – spełnia normę
  • t50 = < 0,01 – Czas połowicznego zaniku – spełnia normę

Oznacza to, że testowana tkanina Poseidon-300 rozpraszała (traciła) swój ładunek elektrostatyczny w czasie krótszym niż 0,01 sekundy. Jest wynik 400 razy lepszy niż wymagania normy EN 1149-5.

Więcej informacji na temat tkaniny Poseidon-300 można znaleźć na stronie produktu