Artex-210 Aktualizacja certyfikatu zgodności z normą EN 1149

W grudniu 2018 r nasza trudnopalna tkanina aramidowa Artex-210 została pomyślnie przetestowana i uzyskała  certyfikat zgodności z normą EN 1149-5 (Odzież ochronna. Właściwości elektrostatyczne).

Norma EN 1149-5 jest europejską normą dla odzieży, która zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym w atmosferze zagrożenia wybuchem, np. w rafineriach ropy naftowej.
Jest ona częścią serii norm dotyczących metod testowania i wymagań dotyczących właściwości elektrostatycznych odzieży ochronnej.
EN 1143-3 jest metodą testową, która wykorzystuje ładowanie indukcyjne do oceny szybkości rozładowania tkaniny, tj. utraty ładunku elektrostatycznego przez powietrze. Zgodnie z normą EN 1149-5 przy badaniu metodą EN 1149-3 czas zaniku ładunku powinien być nie większy niż 4 sekundy.

Testy przeprowadzono w niezależnym międzynarodowym laboratorium AITEX (Hiszpania).

Artex-210 to innowacyjna, trudnopalna tkanina do produkcji odzieży ochronnej i trudnopalnej.
Tkanina ta najlepiej nadaje się na ubrania służb ratowniczych (odzież EMS), na bojową odzież strażacką, jak również na ubiory służb specjalnych, na mundury jednostek specjalnych i kombinezony pilotów wojskowych. Artex-210 nadaje się również na trudnopalne fartuchy i kombinezony dla pracowników przemysłu naftowego i gazowego, chemicznego i energetycznego.
Tkanina Artex-210 zapewnia ochronę przed ogniem, otwartym płomieniem i łukiem elektrycznym. Strukturalna ochrona termiczna nie ulega zmniejszeniu w procesie prania. Tkanina jest bardzo trwała i wyjątkowo odporna na przecieranie.

Artex-210 przeszedł pomyślnie test:
ZANIK ŁADUNKU (EN 1149-3: 2004 – po 5 cyklach prania w 40C, ISO 6330: 2012, Suszenie bębnowe, F) – rezultat SPEŁNIA NORMĘ
Zgodnie z normą EN 1149-5: 2008 przy użyciu metody ładowania indukcyjnego (EN 1149-3: 2004) wymagania są następujące:
Czas połowicznego zaniku t50 <4 s, Współczynnik ekranowania S> 0,2 :
Podczas testów Artex-210 uzyskał następujące wyniki:

S = 0,94 – Współczynnik ekranowania – spełnia normę
t50 = <0,01 – Czas połowicznego zaniku – spełnia normę
Oznacza to, że testowana tkanina Artex-210 rozpraszała (traciła) swój ładunek elektrostatyczny w czasie krótszym niż 0,01 sekundy. Jest wynik  400 razy lepszy niż wymagania normy EN 1149-5.

Więcej informacji o tkaninie Artex-210 i jej właściwościach można znaleźć na stronie produktu